Daily Archives: Tháng Sáu 7, 2018

Tuyệt cú Mèo_ Thơ Nguyễn Hữu Ký

Tuyệt cú mèo ! Tuyệt cú mèo ! Tuyến ơi ! Bài thơ hào khí của dân Nam, Giận Đảng gian tà bán Nước Nam. Phẩn hận toàn dân đang đứng dậy, Hào hùng trăm họ quyét quân gian . … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tuyệt cú Mèo_ Thơ Nguyễn Hữu Ký

Đảng Cộng Bán Nước_ Thơ Tấn Tuyến

ĐẢNG CỌNG BÁN NƯỚC Đảng Cọng tay sai bán nước Nam Nga, Tàu chỉ bảo thế mà làm Phân chia giới tuyến từ mười bảy Cắt đứt lằn ranh cấm vượt sang Miền Bắc theo Tàu dân đói khổ Miền … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Đảng Cộng Bán Nước_ Thơ Tấn Tuyến