Tường trình của Trưởng K1 về tang lễ K1 Nguyễn văn Tạo đính kèm danh sách phân ưu

nvtao

Vào lúc 11g30 sáng nay 19/10/2018, một số các AC K1-HVCSQG đã có mặt tại nhà thờ Saint Barbara để tham dự buổi lễ viếng và phân ưu tới gia đình cố CH/K1 Nguyễn Văn Tạo. Hiện diện tại đây còn có NT Trần Minh Công, cựu Viện Trưởng HVCSQG; NT Trần Quan An, CT/HĐQT Tổng Hội CSQG; và nhiều bạn đồng môn K2, K3, và các khóa bạn.

Sau phần phân ưu của NT Trần Minh Công và CH Phan Tấn Ngưu (THT/TH/CSQG), tôi đã thay mặt Gia Đình K1-HVCSQG và Bạn Hữu ngỏ lời phân ưu chung tới tang quyến, đồng thời trao số tiền phân ưu tới cho Cô Nguyễn Thị Minh Tâm, ái nữ của Cố K1 Nguyễn Văn Tạo. Số tiền này gồm $4000 đã báo cáo trước và thêm một số hiện kim mới thu tại chỗ ($460 tiến mặt và 1 check $50 USD). (Xin xem Attachment)

Riêng về hình ảnh buổi viếng tang này, xin mời quý NT và CH xem những hình do CH Võ Thiệu chụp.

Thân kính báo,

Nhữ Đình Toán K1
danh sach phan uu

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.