Daily Archives: Tháng Hai 1, 2019

Tin buồn cuối năm

CNN vừa được bạn Nguyễn văn Nhì từ Georgia báo cho biết tin buồn:Hiền thê của bạn K1 Ngô Quang Liêm vừa mới qua đời vào lúc 12:30 trưa hôm qua 31/01/2019 tại tư gia.Cáo phó sẽ được gởi đến … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tin buồn cuối năm