Daily Archives: Tháng Hai 26, 2019

Hợp xướng “Trống Cơm”_Dàn hợp xướng Đan Mạch + VN

Xem Hợp xướng “Trống cơm” do nhạc trưởng Nguyễn Thiếu Hoa biên soạn được dàn hợp xướng Copenhagen (Đan Mạch) cùng ban hợp xướng Nhạc viện Hà Nội biểu diễn

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Hợp xướng “Trống Cơm”_Dàn hợp xướng Đan Mạch + VN