Daily Archives: Tháng Hai 28, 2019

GIẤC MỘNG VỀ HƯU_Thanh Dương

Giấc Mộng Về Hưu Thanh Dương Bà lìa đời đúng vào ngày ông chính thức nghỉ việc để về hưu, chắc bà muốn hưởng nhàn một mình một cõi nơi bên kia thế giới, để lại giấc mộng nghỉ hưu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở GIẤC MỘNG VỀ HƯU_Thanh Dương