GỞI TÊN CÔNG AN PHẠM HỮU ĐỨC

Mi tên Đức sao mi làm bất đức
Đánh dân lành yêu nước khác chi trâu
Lương tâm mi vứt bỏ ở nơi đâu?
Gây tội ác, ngày sau nghiệp quả báo
Hãy mở mắt nhìn to cho thấu đáo
Cộng sản Đông Âu tàn bạo giống như mi
Vì độc tài bọn chúng bị xoá đi
Bởi hung bạo trời cao đày quả baó
Hễ gieo gió ắt là phải gặp bão
Luật trời cao công đạo quá rõ ràng
Hãy nhìn xem đảng cộng ở Rumani
Tên  Nicolac Ceausescu thì rõ
Cả gia tộc từ trên đến nhỏ
Có đứa nào sống sót đến bây giờ
Khi lòng dân uất hận đổi cuộc cờ
Thì chế độ sẽ tan bờ sụp đổ
Đến chừng đó chỗ nào mi sẽ ở
Chạy qua Tàu hay đi Mỹ được không?
Bọn chốp bu cũng không trốn được vòng
Chui xuống đất hay lên trời cũng thế
Nợ máu gây ra nhân dân sẽ kể
Oán ân đền chẳng để đảng yên đâu
Khuyên công an, bộ đội sớm quay đầu
Xoay họng súng nả vào đầu đảng bác
Cứu Việt Nam đang trong cơn tan tát
Cho nhân dân khỏi lưu lạc lầm than
Nước  Việt Nam lãnh thổ được vẹn toàn
Khỏi đầy tớ  lũ ngoại bang tàu khựa
Hỡi các anh mau lên, đừng lần lựa
Ơn các anh sánh tựa tợ ngàn vàng
Nghĩa hy sinh  miên viễn niên tràng
Bia lịch sử để ngàn sau sùng kính
Vài hàng vắn tắt, các anh thức tỉnh
Hãy làm đi Tổ Quốc sẽ ghi ơn
Xin các anh hãy nghĩ lại giang sơn
Dang vòng tay rộng trở về dân tộc
                   PT

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.