Lễ Truy Điệu Cố Chuẩn Tướng CSQG Trang Sĩ Tấn

(Tường trình của K1 Lê Văn Thao/HT Hội CSQG Houston-TX): Ngày 20/10/19 tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ Houston, lễ truy điệu cố chuẩn tướng Trang Sĩ Tấn 1937-2019 ( Nguyên chỉ huy trưởng CSQG/ VNCH thủ đô SG, sáng lập viên và cố vấn hội CSQG/Houston)do đài Apple TV ông Michael Hoà, ông Hồ Sắc tổ chức cùng nhiều hội đoàn quân, dân , cán , chính , hội CSQG/VNCH, quí vị lảnh đạo tôn giáo, dân cử, CĐ, ban hợp ca Hồn Việt, ATTN và đồng hương tham dứ đông đảo. Buổi lễ rất trang nghiêm, mọi người đều quí mến và thương tiếc ông.

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.