Daily Archives: Tháng Mười Hai 12, 2019

Biển Mặn qua tiếng hát của một Thương Binh VNCH

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Biển Mặn qua tiếng hát của một Thương Binh VNCH

Khu Bùi Viện_Sưu tầm

Khu Bùi-Viện (HNPĐ): “Ngã tư Quốc tế” gần 70 năm trước ,ngày nay là khu phố Tây hay khu Bùi-Viện, khu vực này bây giờ đầy đủ tệ nạn xã hội. – Hơn 60 năm sống tại Saigon tôi đã … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Khu Bùi Viện_Sưu tầm