Daily Archives: Tháng Mười Hai 31, 2019

HAPPY NEW YEAR TO ALL

Kính chúc quý Niên Trưởng, Quý Thân Hữu và tất cả các bạn đồng môn K1 cùng gia đình, mọi người đều được nhiều sức khỏe và luôn luôn có cuộc sống Hạnh Phúc bên người thân.

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở HAPPY NEW YEAR TO ALL