Daily Archives: Tháng Mười Hai 19, 2019

Giành Hết Phần Ngu_Ngô Trường An

GIÀNH HẾT PHẦN NGU Sau khi tiêu diệt chính quyền Miền Nam, đảng cs bắt tay ngay vào chiến dịch tiêu diệt toàn diện nền văn học nghệ thuật Miền Nam lúc bấy giờ. Từng top người mang băng rôn, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | 1 bình luận