Daily Archives: Tháng Mười Một 5, 2022

Thơ Xướng Họa: GIỮ TẤM LÒNG SON (Lệ Khanh & Thanh Hoàng)

THơ Xướng-Họa: GIỮ TẤM LÒNG SON Bài Xướng: Bao năm vẫn giữ tấm lòng son, Quang phục quê hương chí chẳng mòn. Gian khổ ví như làn gió thoảng, Hiểm nguy nào sá việc con con. Vá trời chỉ muốn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thơ Xướng Họa: GIỮ TẤM LÒNG SON (Lệ Khanh & Thanh Hoàng)

XÓM CHIẾU_Huy Văn

Xóm Chiếu Huy Văn (Huỳnh Văn Của) Ba tôi làm thư ký đánh máy trong Công Ty điện lực Đông Dương của Pháp trên Nam Vang (Compagnie Des Eaux Et D’ Électricité De L’ Indochine, Phnom Penh- Cambodge), vào cuối … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở XÓM CHIẾU_Huy Văn

Ò E RÔ BE ĐÁNH ĐU_Đoàn Xuân

Ò E Rô Be Đánh Đu Đoàn Xuân Tui nhớ hồi tui 8, 9 tuổi, tía tui làm nghề tay trái là ký giả chuyên phê bình tuồng cải lương cho trang kịch trường báo Tiếng Dội của ông Trần … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Ò E RÔ BE ĐÁNH ĐU_Đoàn Xuân