Daily Archives: Tháng Mười Một 9, 2022

Toàn Quốc Nói Ngọng Bài của Đỗ văn Phúc

Toàn Quốc Nói Ngọng! Đỗ Văn Phúc Vấn đề dân chúng một số vùng ở Việt Nam nói ngọng đã được chúng tôi đề cập trong bài viết “Tiếng Việt Qua Ba Miền” in trong cuốn Chuyện Dài Chữ Nghĩa từ trang … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Toàn Quốc Nói Ngọng Bài của Đỗ văn Phúc