Daily Archives: Tháng Mười Một 16, 2022

Phân Ưu NT Tôn Thất Trác

Cám ơn bạn Huỳnh Vĩnh Hưng đã thực hiện Phân Ưu nầy cho một số anh em.

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Phân Ưu NT Tôn Thất Trác

Cáo Phó NT Tôn Thất Trác vừa mới qua đời

CÁO PHÓ Căn Nhà Nhỏ vừa được bạn Huỳnh Vĩnh Hưng từ Nam Cali báo tin cho biết: NT TÔN THẤT TRÁC, nguyên Thiếu Tá CSQG VNCH. Nguyên Giảng Viên TT HL và Tu Nghiệp Trung Cấp CSQG Sài Gòn, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Cáo Phó NT Tôn Thất Trác vừa mới qua đời