Daily Archives: Tháng Một 1, 2023

IM LẶNG LÀ THỎA THUẬN_Ca sĩ Huỳnh Phi Tiễn

IM LẶNG LÀ THOẢ THUẬN Ca sĩ Huỳnh Phi Tiễn Thương nữ bất tri vong quốc hận Cách giang do xướng Hậu Đình Hoa Được dịch rằng: Thương nữ biết chi sầu mất nước Cách sông hát khúc Hậu Đình … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở IM LẶNG LÀ THỎA THUẬN_Ca sĩ Huỳnh Phi Tiễn