Daily Archives: Tháng Một 2, 2023

THIẾU TƯỚNG NGUYỄN NGỌC LOAN_Thơ: Vô Danh

Thiếu Tướng NGUYỄN NGỌC LOAN Dân quân cán chính biết ơn ông Thắp nén tâm hương tỏ tấc lòng Khóc đấng trung thần lo đất nước Thương người dũng tướng cứu non sông Nhìn về lịch sử châu rơi giọt … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở THIẾU TƯỚNG NGUYỄN NGỌC LOAN_Thơ: Vô Danh