Daily Archives: Tháng Một 28, 2023

Hoạt Động Của “Giám Đốc” NCV@Vietnam

HỖ TRỢ NGƯỜI MÙ Ở QUẢNG NAM Tiếp tục những hoạt động từ thiện tại Việt Nam, ngày Mồng 4 Tết tức ngày 25/01/2023, “Giám Đốc” NCV đã có những hoạt động hỗ trợ người mù tại Quảng Nam. Dưới … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Hoạt Động Của “Giám Đốc” NCV@Vietnam