GIÁM ĐỐC NCV ĐÃ VỀ TỚI SEATTLE BÌNH AN

Sau hơn 2 tháng trở về VN làm từ thiện và thực hiện công tác Phật sự, ngày 01/2/2023, ‘Giám Đốc’ NCV đã trở về lại tới Seattle (WA). Ban XLTV điều hành Căn Nhà Nhỏ (CNN) trong thời gian giám đốc vắng mặt, xin chào mừng giám đốc NCV đã trở về bình an và mong ông giám đốc sớm trở lại chăm sóc Căn Nhà xưa.

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.