TRẦN GIAN LÀ CÕI TẠM_Tống Phước Kiên

This image has an empty alt attribute; its file name is doi-la-coi-tam.jpg

Trần Gian Là Cõi Tạm

Người ta nói trần gian là cõi tạm

Mà sao ai cũng bám lấy trần gian

Mãi chạy theo đường danh vọng giàu sang

Chẳng để tâm ngó ngàng về quê thật

Xã hội chừ rung theo nhiều cung bậc

Đánh giá nhau theo vật chất trần đời

Kẻ quyền uy vênh mặt ở trên ngôi

Người nghèo khó tối tăm vì cơm áo

Đường trần ai ngập tràn cơn mộng ảo

Những xa hoa phù phiếm vẫy tay mời

Khiến bao người lạc bước chốn ăn chơi

Nên mải mê theo cuộc đời trần thế

Rồi một thoáng đường quan san bóng xế

Thân hao gầy lễ mễ bước liêu xiêu

Đau ốm hoài ăn chẳng được bao nhiêu

Đêm thao thức bao điều về qúa khứ

Suốt một đời bon chen đời lữ thứ

Gói hành trang về quê thật nhẹ tênh

Qua bến mê thuyền trôi dạt lênh đênh

Bỏ lại hết, về quê hai tay trắng.

Tống Phước Kiên

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.