Biết trả lời sao – thơ Phiến Nguyễn

BIẾT TRẢ LỜI SAO

332377974_592588699552880_8859874426588533137_n

Ai kẻ ân tình nào biết ai?
Thơ anh lẩn khuất bóng trang đài
Thực tế trong đời hay mộng tưởng?
Chuyện lòng dang dở có chi hay?

Câu hỏi đơn sơ khó trả lời
Biết chi em hởi để buồn thôi
Hoa xuân tươi thắm dù sương gió
Cái thuở ban đầu mãi đẹp tươi

Nơi xưa trở lại cảnh còn nguyên
Chẳng khác chi ta cùng hội thuyền
Thời gian có xóa mờ nhân ảnh
Tình nghiã ngày xưa mãi vẹn tuyền

Lâu rồi để mất tờ lưu bút
Bây giờ chẳng biết trả lời sao
Xuân qua hè đến nhớ ray rứt
Hình bóng ngày xanh mãi thắm màu

Phiến Nguyễn

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.