Video Lưu Bút Ngày Xanh – ncv

Hôm nay chủ nhật trời tuyết lạnh, không đi đâu được, ở nhà post bài lên CNN. Đồng cãm với bạn Phiến Nguyễn qua bài thơ ” Biết trả lời sao” nên làm video nầy trước để tặng người bạn đa tình của chúng ta và cũng để mời các bạn giải khuây vì mình biết rằng mấy ngày nay rất nhiều  bạn ta cũng phải nằm nhà vì các cơn bảo tuyết đang rơi đậm trên nhiều tiểu bang trên đất nước Hoa Kỳ. Thân mời và chúc nhau nhiều sức khỏe.
Vinh Nguyen

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.