Ukraine Bất Khuất – Thơ Mạc Phi Hoàng

UKRAINE BẤT KHUẤT

274906039_5139890179394721_6379981825524117208_n

Dưới bom đạn phủ trùm lên đất nước
Giữa điêu tàn đổ nát của đao binh
Đa tạ Chúa nhiệm mầu ban ơn phước
Cho quật cường bất khuất một Ukraine
Đường chiến đấu đầy cam go hiểm hóc
Chân không hề lùi bước dẫu bơ vơ
Thân đau đớn bởi đòn thù độc ác
Đầu ngẩng cao không cúi gục bao giờ
Dù xứ sở chìm núi xương sông máu
Và quê hương ngập chết chóc kinh hoàng
Dân tộc ta vẫn hiên ngang ghìm súng
Trước chiến xa đại pháo giặc hung tàn
Mặc ngày mai thành công hay thất bại
Mặc ngày mai chiến thắng hoặc tù đày
Cuộc đời ta ta sẽ luôn làm chủ
Linh hồn này ta lái vững đôi tay.

274984796_5139890342728038_8408257558887622226_n

INDOMITABLE UKRAINE

Under bombs and fires ravaging the nation
In the midst of desolation of war
Thanks God for His miraculous favor
To sustain a dauntless and brave Ukraine
The fighting brimmed with dangers and hardships
Though all alone we will never go back
Our bodies injured with enemy ‘s death blows
Our heads always held high and never down
On our homeland immersed in tears and blood
And as well obsessed by deaths and horrors
Our people are holding their guns with valor
In front of enemy’ s tanks and cannons
In spite of morrow success or failure
In spite of morrow glory or infamy
We’ll always be the masters of our lives
We’ll always be the masters of our souls.
Phan Huy MPH

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.