Daily Archives: Tháng Một 11, 2012

Tìm Bạn

K1 Nguyễn To , (số phone 714-778-4639) có 2 người bạn rất thân , cần biết số điện thoại để gọi thăm và nói chuyện cho đã. Xin quý đồng môn nào ở gần hai người bạn nầy thì báo … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tâm Tình K1 | Chức năng bình luận bị tắt ở Tìm Bạn