Daily Archives: Tháng Một 15, 2012

Lời Chúc Tết của K1 Lê ngọc Thịnh

That rat vui mung khi nghe anh NHU DINH TOAN duoc binh yen va khong lien quan gi den cac loai benh tinh nguy hiem tinh mang. Chuc mung anh Toan va gia dinh. Nam moi than chuc TAT CA CAC … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Lời Chúc Tết của K1 Lê ngọc Thịnh