Daily Archives: Tháng Một 23, 2012

Thiệp chúc Tết của K1 Hà Thị Hạnh

Còn 2:30 giờ nữa là đón giao thừa, Căn Nhà Nhỏ vừa được anh Trưởng K1 gởi đến Thiệp chúc Tết của chị K1 Ni cô Thích Nữ Tấn Dung từ VN gởi qua chúc Tết toàn thể anh chị … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thiệp chúc Tết của K1 Hà Thị Hạnh