Daily Archives: Tháng Một 30, 2012

Mừng Sinh Nhật Tháng Hai

Phạm văn Bổn                         20.02.44 Nguyễn văn Tính                    17.02.42 Nguyễn văn Cứ                       05.02.44 Nguyễn văn Hoàng                 21.02.42 Nguyễn văn Trí                       20.02.45 Hồ đắc Biên                             04.02.46 Lê hữu Nghĩa                          08.02.46 Lê văn Thành                          25.02.42 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tâm Tình K1 | Chức năng bình luận bị tắt ở Mừng Sinh Nhật Tháng Hai