Daily Archives: Tháng Hai 8, 2012

Bài thơ tranh đấu 1 – Lê hữu Nghĩa- Phan Q. Nghiệp- Ng Thanh Hoàng

Bạn K1 Nguyễn hữu Nghĩa mở đầu năm mới Nhâm Thìn bằng một bài thơ góp phần tranh đấu đòi Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền cho quê hương Việt Nam. Căn Nhà Nhỏ hoan nghinh bạn LHN và … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ