Daily Archives: Tháng Hai 18, 2012

Tâm sự của một người Cảnh Sát Già – LMS

                                                                              Lâm Minh Sơn PHẦN I: TRƯỚC 1966: Ghét của nào trời trao của nấy. Ba tôi là một giáo viên tiểu học, sống cuộc đời mô phạm và hàn vi ở một quận nhỏ thuộc miền Nam Việt Nam. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ