Daily Archives: Tháng Hai 13, 2012

Tiếc, Chẳng Tiếc – Thơ LHN – PQN

    Nghe nói em Nga* đẹp mất hồn . Tiếc thay nhập bọn tụi du-côn . Phát câu rập mẫu như loài kéc . Lên tiếng theo khuôn giống lão chồn . Thúng nhỏ che voi : Cho chúng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ