Daily Archives: Tháng Hai 10, 2012

Thơ Tranh Đấu số 2: LHN- PQN-NTH

Bạn LHN xuất sắc tung ra chưởng thứ hai, mời các bạn hưởng ứng. Tiếng súng Vươn-Đoàn đã nổ vang . Lột toang bản-chất Đảng hung-tàn . Sâu dân ác bá , phường ô lại . Mọt nước cường hào , … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ