Daily Archives: Tháng Tám 19, 2012

K1 Nguyễn đắc Thành thăm anh em K1 San Jose

Thưa các bạn, khi CNN nhận được mail của bạn ĐV Hạp báo tin bạn K1 Nguyễn đắc Thành thăm San Jose thì chúng ta mới biết bạn K1 Huỳnh minh Thanh đang nằm bệnh viện. Vậy CNN xin thông … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở K1 Nguyễn đắc Thành thăm anh em K1 San Jose