Daily Archives: Tháng Tám 18, 2012

Chúc Mừng Bạn K1 Huỳnh Vĩnh Hưng

Xin lỗi vì quá bận chuyện gia đình nên hôm nay mới gởi slideshow nầy đến anh chị Huỳnh vĩnh Hưng. CNN rất mừng vì bạn Hưng cuối cùng rồi cũng tìm được chỗ dừng quân êm ấm. Chúc mừng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Chúc Mừng Bạn K1 Huỳnh Vĩnh Hưng