Daily Archives: Tháng Tám 15, 2012

HÌnh ảnh K1 Họp mặt tại Nam Cali_ảnh Vo Thieu

Kính mời các bạn xem hình ảnh K1 hop măt tai Nam Cali đê chia tay K1 Nguyên năng Thoa về lai Washington DC. (xin lôi, có vài dấu chưa ổn định) Photographer Thieu Vo:

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở HÌnh ảnh K1 Họp mặt tại Nam Cali_ảnh Vo Thieu