Daily Archives: Tháng Tám 13, 2012

Thư gởi Cựu Trung Tá Nguyễn Hạnh Nhơn, chủ tịch Hội Cứu Trợ TPB-VNCH

Kính gởi: Cựu Trung Tá Nguyễn Hạnh Nhơn, Chủ Tịch Hội Cứu Trợ Thương Phế Binh VNCH.  Kính thưa Chị,  Chúng tôi là Gia Đình Cựu SVSQ Học Viện CSQG Vùng Tây Bắc Hoa Kỳ, trong thời gian Bác Sĩ Nguyễn Xuân Dũng làm Trưởng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thư gởi Cựu Trung Tá Nguyễn Hạnh Nhơn, chủ tịch Hội Cứu Trợ TPB-VNCH

Tổng Hội CSQG VNCH và Đại Nhạc Hội Cám ơn anh phế binh VNCH Kỳ 6

Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Thương Binh VNCH kỳ 6 tổ chức tại Nam Cali chu  nhât 12 thang 8 năm 2012 vừa qua. Đại Hội đã thành công như mong đợi là do sự đóng góp công … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tổng Hội CSQG VNCH và Đại Nhạc Hội Cám ơn anh phế binh VNCH Kỳ 6