Thư Cám ơn của K1 Nguyển Hoài Ân

KÍNH QUÝ NIÊN TRƯỞNG VÀ CÁC BẠN K1 CÙNG CÁC BẠN ĐỒNG MÔN.

Xin chân thành cảm tạ quý Niên Trưỡng, các bạn K1 cùng toàn thể các bạn đồng môn.
Trong suốt thời gian tôi chẳng may bị ốm nặng và lâm vào một hoàn cảnh không ngờ trước được, quý NT, các bạn K1 cùng các bạn đồng môn không ngớt đến thăm viếng, gởi lời chúc lành và chia xẻ những gì bất hạnh xảy ra cho chính bản thân tôi và bà xã tôi. Để đáp lại tấm hậu thâm tình ấy chúng tôi chỉ biết nói lời cám ơn đến từng quý vị một, các bạn cùng khoá và các bạn đồng môn.

    Tất cả những điều không may ấy giờ đây cũng đã tạm thời qua rồi. Đó cũng là nhờ ơn của quý vị và các bạn. Xin ơn trên ban những điều may mắn nhứt đến quý vị và các bạn.

                    Kính Mến.

             

          Nguyễn Hoài Ân K1

               

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.