Daily Archives: Tháng Mười Một 9, 2012

Happy Thanksgiving_ Nước Mỹ Trong Tôi _ Huy Phương

Theo bản thống kê dân số của nước Mỹ năm 2010, hiện nay có 1,737,433 người Việt đang sinh sống trên nước Mỹ. Chúng ta những ai hiện nay đang sống, học hành, làm việc hay dưỡng già ở đây, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Happy Thanksgiving_ Nước Mỹ Trong Tôi _ Huy Phương

Đường Cóc số 4

Đường Cóc số 4 được bạn Nghĩa ra đề “Hết Đạn”. Nghiệp nhập cuộc với hai câu (1, 2); bạn Thanh Hoàng tiếp nối, nhưng bằng hai câu (7,8). Bạn Toán đành phải chọn hai câu (3,4) và nhường cho … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Đường Cóc số 4