Daily Archives: Tháng Mười Một 12, 2012

Thân Trâu _ Thơ NHA

THÂN TRÂU Mấy chục năm cày hết sức trâu, Chỉ mong cho chủ được bền lâu, Vì câu trách nhiệm, trâu nào quản, Bởi chữ hy sinh quá bẻ bàng. Cạnh luống trâu cày không đủ cỏ, Bên giàn mướp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thân Trâu _ Thơ NHA

Nhàn Nhả- Thơ NHA

Tặng bạn Nghiệp 2 bài thơ nhỏ nầy để đọc chơi cho vui, thấy trong hình cóc Nghiệp nằm coi có vẻ thoải máy quá. K1 Nguyễn Hoài Ân  

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Nhàn Nhả- Thơ NHA

Phỏng vấn Ông Phan Tấn Ngưu

Kính mời quý bạn xem chương trình phỏng vấn ông Phan Tấn Ngưu do Bùi Dương Liêm thực hiện, nói về các sinh hoạt đấu tranh tại Nam California.

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Phỏng vấn Ông Phan Tấn Ngưu

Thiệp Phân Ưu Gia Đình K1 kính đến Chị Loan Nguyễn

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thiệp Phân Ưu Gia Đình K1 kính đến Chị Loan Nguyễn