Daily Archives: Tháng Mười Một 22, 2012

HD Movie Họp Mặt Thanksgiving

Kính tặng quý Phu nhân Hội Cựu SVSQ/HV/CSQG/Bắc CA  Cám ơn các chị đã dầy công, Mấy chục năm qua vẫn một lòng. Góp sức chung lời xây dựng Hội, Chẳng nề nắng Hạ với mưa Đông! Người ta thường nói muôn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở HD Movie Họp Mặt Thanksgiving