Daily Archives: Tháng Mười Một 1, 2012

Trưởng K1 Tổng Kết Việc Tương Trợ K1 NV Lộc

Các bạn K1 thân mến, Cho đến nay, tôi đã nhận được đầy đủ check và tiền mặt của các bạn gởi đến để giúp K1 Nguyễn Viết Lộc. Tổng kết việc tương trợ cho K1 NV Lộc như sau: … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Trưởng K1 Tổng Kết Việc Tương Trợ K1 NV Lộc

Happy Birthday November & 70th Happy Birthday của NCV

Căn Nhà Nhỏ vừa nhận được bản copy rất cũ  của Sự Vụ Lệnh Tuyển Dụng Đầu Tiên: số 304-BNV/TCSQG/NV/SVL do Cựu Đại Tá NGUYỄN NGỌC LOAN – Tổng Giám Đốc  Cảnh Sát Quốc Gia ký ngày 12 tháng 5 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tâm Tình K1, Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Happy Birthday November & 70th Happy Birthday của NCV