Daily Archives: Tháng Tám 16, 2013

Vừa tìm được Bạn Ta

CNN báo tin vui đến tất cả các bạn đồng môn K1. đã bắt được tên đào ngũ. Sau hơn một năm trời tìm kiếm, thì hôm nay mới cách đây chừng 15 phút, mình đã nói chuyện được với … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ

Mất Một Vì sao_Thơ Lệ Khanh

Hình ảnh | Posted on by