Daily Archives: Tháng Tám 25, 2013

Nguyễn Thanh Lâm trình diện với các bạn

Hôm nay mình nhất quyết đi gặp cho được bạn Nguyễn Thanh Lâm tại Hội Chợ Hè 2013 do Cộng đồng Công Giáo Seatle tổ chức. Bước vào Hội chợ vài bước thì gặp ngay cửa hàng Triển Lãm Nhiếp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ