Daily Archives: Tháng Tám 17, 2013

Ơn Sanh Thành _ Thơ Phương Trúc

Đăng tải tại Nguyễn Hoài Ân, Tác Giả

Thằng Bờm Lê Thành Quang

Câu chuyện Thằng Bờm là sản phẩm của tập thể được truyền bá trong dân gian và đã trở thành một biểu tượng biểu thị toàn bộ tính cách của dân tôc. Tính phong phú và đa dạng của cuộc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tác Giả

Công Cha Nghĩa Mẹ_ Thơ Lệ Khanh

Hình ảnh | Posted on by

Tiếc bạn _Thơ NHA

Để chia buồn cùng chị Nguyễn  văn Lung và tang quyến, K1 Nguyễn Hoài Ân có bài thơ “Tiếc Bạn” sau đây:

Đăng tải tại Nguyễn Hoài Ân, Tác Giả, Tin Tuc Nội Bộ