Daily Archives: Tháng Tám 27, 2013

Thơ Ngô Ngọc Chí _ Có Một Ngày

Hình ảnh | Posted on by

Thư cám ơn của Cò Tém

      Mình , Nhữ Đình Toán vừa nhận được Thư Cám Ơn của Cò Tém Nguyễn Ngọc Kính ở Houston (TX) sau khi nhận được Bản Tin và DVD K1 do mình gởi tặng. Thư Cò Tém có … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tâm Tình K1