Mừng Tân Gia Cóc Khô

(R)Doi nha- Coc Nui- coc khoNghe tin bác Cóc Khô PQN mới dọn về nhà mới, Cóc Xanh xin có bài thơ sau chúc mừng bác:
(R)CX mung tan gia CK

 Xin chúc mừng lão Cóc Khô có nhà mới . Nhớ dọn xong là khai trương liền nha .
(R) LHN chuc CK

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.