Phan Quang Nghiệp Đổi Địa Chỉ

Anh Trưởng K có đề nghị  là chúng ta không nên đưa địa chỉ lên public. Chắc các bạn đã update email của  PQN hết rồi, nên CNN xin được xóa.
Nếu bạn nào chưa update kịp thì xin email cho anh Trưởng K1 hoặc cho CNN, chúng tôi sẳn sàng giúp quý bạn.

Thân mến

 

__._,_.___
Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.