Daily Archives: Tháng Mười Một 1, 2015

Bài tập hạ cao huyết áp cấp tốc

Bài tập nầy mình làm có kết quả nên post lên CNN cho các bạn già nào đang bị cao huyết áp thì áp dụng ngay nhé. Bài tập hạ cao huyết áp cấp tốc: mất 16 phút nhưng cứu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Bài tập hạ cao huyết áp cấp tốc