Daily Archives: Tháng Mười Một 13, 2015

Tạm Biệt K1 Huỳnh Thị Nhẫn

Tạm Biệt K1 Huỳnh Thị Nhẫn K1 Huỳnh Thị Nhẫn từ Toronto, Canada, sau hơn 3 tháng viễn du Mỹ quốc thăm bạn bè và người thân, ngày 12/11/2015,  đã có một buổi gặp gỡ các bạn nữ K1 ở … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tạm Biệt K1 Huỳnh Thị Nhẫn