Daily Archives: Tháng Mười Một 27, 2015

Chúc Mừng Lễ Tạ Ơn_NĐT

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Chúc Mừng Lễ Tạ Ơn_NĐT

XIN TẠ ƠN_Thơ Thanh Hoàng

“Xin cho tôi trọn ân tình và nghĩa Nưóc mở lòng đón nhận cưu mang tôi” T.H. Xin trang trọng dâng lên lời đa tạ Hoa Kỳ quốc ! Nơi đã cưu mang tôi Một tù nhân nước Việt Nam … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở XIN TẠ ƠN_Thơ Thanh Hoàng