Daily Archives: Tháng Mười Một 6, 2015

ĐỒNG LÒNG_YouTube

Mời nghe bài hát (nhạc đấu tranh) ĐỒNG LÒNG của Trần Đức Lập qua 2 tiếng hát Lâm Dung và Ngọc Quỳnh

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở ĐỒNG LÒNG_YouTube