Daily Archives: Tháng Ba 15, 2016

NEVER LOSE THE LIGHT (Không Bao Giờ Mất Niềm Tin)

NEVER LOSE THE LIGHT (Không Bao Giờ Mất Niềm Tin) Một bài hát của người Tây Tạng “Never Lose The Light” (tạm dịch: Không Bao Giờ Mất Niềm Tin) đang trở thành một bài ca quốc tế, rất thích hợp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở NEVER LOSE THE LIGHT (Không Bao Giờ Mất Niềm Tin)

Mừng Sinh Nhật TK1

 Mừng Sinh Nhật Trưởng K1 (create & edit by Lê Hữu Nghĩa)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Mừng Sinh Nhật TK1