Daily Archives: Tháng Ba 27, 2016

Lâm Minh Sơn hội ngộ K1 Bắc Cali

Đươc tin vợ chồng K1 Lâm M. Sơn từ Dallas TX qua San Jose CA dự lễ 100 ngày mất của K1 Huỳnh Diễn, anh chi em K1 Bắc Cali tổ chức một buổi họp mặt với người tù 17 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Lâm Minh Sơn hội ngộ K1 Bắc Cali